Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Vĩnh Thái Nha Trang Khánh Hòa

Quỹ Tín dụng nhân dân Cơ Sở Vĩnh Thái Nha Trang hiện nay hoạt động trên địa bàn liên xã với mục tiêu là để tương trợ, giúp đỡ các thành viên của Quỹ.

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Vĩnh Thái Nha Trang Khánh Hòa

Tổng quan về Quỹ Tín dụng nhân dân Cơ Sở Vĩnh Thái

Quỹ Tín dụng nhân dân Cơ Sở Vĩnh Thái với tên giao dịch Quỹ Tín dụng nhân dân Cơ Sở Vĩnh Thái, tên quốc tế Quỹ Tín dụng nhân dân Cơ Sở Vĩnh Thái, hoạt động 18 năm.

Mục tiêu kinh doanh không được đặt lên hàng đầu, vốn tích lũy được sau khi chia lợi tức cho thành viên sẽ được dùng để tích tũy đầu tư, phát triển Quỹ ngày một lớn mạnh..

quỹ tín dụng nhân dân vĩnh thái nha trang

Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Thái hoạt động theo hình thức hợp tác xã, chủ yếu cho vay để phát triển sản xuất kinh doanh nông nghiệp và thủy hải sản địa phương, Qũy tín dụng Nhân Dân Vĩnh Thái hoạt động vì mục đích phát triển kinh tế, xã hội địa phương dựa trên sự huy đông vốn từ người dân..

quỹ tín dụng nhân dân vĩnh thái nha trang

Tính đến hết năm 2017, QTD ND xã Vĩnh Thái có 1.995 thành viên, tổng nguồn vốn hoạt động trên 42,1 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ đạt trên 1,2 tỷ đồng; vốn huy động tiền gửi là 39 tỷ đồng, chiếm 92%. Từ năm 2013 đến nay, trên cơ sở bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương, QTD đã đầu tư cho 5.843 lượt thành viên vay vốn, với doanh số cho vay 125,6 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Nhiệm kỳ 2013 - 2017, QTD ND xã có tổng thu hập từ hoạt động kinh doanh đạt 20,5 tỷ đồng, chi phí cho hoạt động kinh doanh là 18,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1,6 tỷ đồng.

Trong những năm tiếp theo quỹ tín dụng tiếp tục tuyên truyền rộng rãi, quảng bá hình ảnh, đặc biệt về lợi thế huy động tiền gửi; thực hiện quy định cụ thể thời gian trả lãi, các biện pháp xử phạt đối với các trường hợp trả lãi chậm, chậm trả gốc… Phấn đấu 5 năm tiếp theo, tổng nguồn vốn của Quỹ đạt khoảng 200 tỷ đồng, trong đó huy động tiền gửi dân cư đạt tỉ lệ tăng trưởng 32%, vốn điều lệ đạt tỷ lệ tăng trưởng 10 - 15%; giảm nợ xấu xuống còn dưới 1%.

- Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

- Địa chỉ: Thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ

Xem bản đồ

Địa chỉ:

thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái - TP. Nha Trang

Điện thoại:

Đang cập nhật

Email:

info@nhatrangtoday.vn

Góp ý bài viết