Chính Sách hoàn & Hủy Tour của NhaTrangToday

I. GIÁ TOUR DU LỊCH:

Giá tour du lịch được tính theo tiền Đồng (Việt Nam – VNĐ). Trường hợp khách thanh toán bằng USD sẽ được quy đổi ra VNĐ theo tỉ giá của ngân hàng tại thời điểm hiện tại .Giá tour chỉ bao gồm những khoản được liệt kê một cách rõ ràng trong phần “Bao gồm” trên các chương trình du lịch. NhaTrangToday Travel không có nghĩa vụ thanh toán bất cứ chi phí nào không nằm trong phần “Bao gồm”.

II. Hoàn, Hủy Tour và Chính sách hủy tour

- Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc gọi tắt là "Ngày". Yêu cầu hủy tour sau khung giờ này sẽ được tính là Hủy tour vào ngày hôm sau.

- Ngày (ngày làm việc) được tính từ 7h30 – 17h30 trong ngày, không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ Tết, các ngày nghỉ bù kèm lễ Tết cũng được xem là ngày Lễ Tết.

- Hủy trước X ngày (10,7,5,3,2,1) được hiểu như sau: Nếu bạn đặt tour khởi hành vào ngày 13/7 sau đó hủy tour trong khoảng từ 7h30-17h30 ngày 11/7 sẽ được gọi là Hủy Tour trước 1 ngày. Nếu thời gian hủy tour sau 17h30 ngày 11/7 sẽ được gọi là Hủy Tour trước 24h tổ chức.

- Các tour ngày lễ, Tết là các tour có thời gian diễn ra rơi vào một trong các ngày lễ, Tết, hoặc ngày nghỉ bù kèm lễ tết theo qui định tại thời điểm đó. Ví dụ Tết được nghỉ 8 ngày thì 8 ngày đó được xem là các ngày Lễ - Tết.

1. Trường hợp bị hủy bỏ do NhaTrangTodayTravel

Nếu NhaTrangTodayTravel không thực hiện được chuyến du lịch, NhaTrangTodayTravel phải báo ngay cho Quý khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền khách hàng đã đóng trong vòng 1-3 ngày làm việc kể từ lúc việc thông báo hủy chuyến du lịch bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

2. Trường hợp bị hủy bỏ do khách hàng:

2.1 Đối với tour Riêng

2.1.1 Hủy vào ngày thường

Trường hợp ngay sau khi Quý khách mua tour mà hủy chuyến do các lý do: ốm, gia đình gặp sự cố không mong muốn nên xuất trình giấy tờ liên quan và gửi email, thư có nội dung liên quan đến NhaTrangTodayTravel sớm nhất có thể để chúng tôi cùng thương thảo với các đối tác đặt dịch vụ cho tour của Quý khách. Quá trình thương thảo sẽ cố gắng hoàn lại tiền mua tour nhiều nhất đến mức có thể.

– Trường hợp ngay sau khi đặt tour Quý khách Hủy và thông báo về NhaTrangTodayTravel sẽ theo quy định như sau:

+ Trước 14 ngày đi tour (tính theo ngày làm việc) chịu phạt 20%/ tổng tiền tour.

+ Trước 10 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 30%/tổng tiền tour.

+ Trước 07 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 50%/tổng tiền tour.

+ Trước 06 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 60%/tổng tiền tour.

+ Trước 05 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 70%/tổng tiền tour.

+ Trước 04 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 80%/tổng tiền tour.

+ Trước 03 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 100%/tổng tiền tour.

Tổng tiền tour được tính như sau: Là tổng số tiền trên hợp đồng/thỏa thuận giữa quý khách và NhaTrangToday Travel trừ đi những dịch vụ có quy định hoàn/hủy riêng như(vé máy bay, phòng khách sạn,và những dịch vụ khác…), quý khách sẽ chịu phạt thêm theo quy định của những đơn vị này.

– Trường hợp ngay sau khi Quý khách mua tour mà muốn chuyển ngày sang một ngày khởi hành khác và có thông báo cho NhaTrangTodayTravel chúng tôi sẽ có trách nhiệm như sau:

+ Cố gắng hết sức để kiểm tra tình trạng dịch vụ và chuyển ngày cho Quý khách hàng với mức phí tùy theo đặc thù của mỗi tour. Nếu chuyến đi có liên quan đến vé máy bay, phòng khách sạn và những dịch vụ khác sẽ chịu phí chuyển (nếu có) theo quy định của những đơn vị này.

+ Trường hợp không còn dịch vụ để chuyển ngày cho Quý khách thì Quý khách phải chịu phạt theo quy định Hủy tour ở trên.

Trường hợp sau khi mua tour Quý khách tự ý hủy chuyến du lịch trong vòng 24h trước khi khởi hành hoặc đến trễ sau giờ khởi hành thì xem như Quý khách tự Hủy Tour và sẽ chịu phạt 100%.

– Trường hợp ngay sau khi Quý khách mua tour mà muốn chuyển ngày sang một ngày khởi hành khác thì NhaTrangToday sẽ cố gắng chuyển cho quý khách. Tuy nhiên có những tour đặc thù không cho chuyển/hủy hoặc phải mất phí chuyển/hủy do quy định của tour đó thì xem như quý khách tự ý Hủy Tour và chịu phạt 100%.

2.1.2 Hủy vào ngày Lễ, Tết.

Trường hợp ngay sau khi Quý khách mua tour mà hủy chuyến do các lý do, sự cố không mong muốn nên xuất trình giấy tờ liên quan và gửi email, thư có nội dung liên quan đến NhaTrangTodayTravel sớm nhất có thể để chúng tôi cùng thương thảo với các đối tác đặt dịch vụ cho tour của Quý khách. Quá trình thương thảo sẽ cố gắng hoàn lại tiền mua tour nhiều nhất đến mức có thể.

– Trường hợp ngay sau khi đặt tour Quý khách Hủy và thông báo về NhaTrangTodayTravel sẽ theo quy định như sau:

+ Trước 14 ngày đi tour (tính theo ngày làm việc) chịu phạt 30%/ tổng tiền tour.

+ Trước 10 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 50%/tổng tiền tour.

+ Trước 07 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 70%/ tổng tiền tour.

+ Trước 05 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 80%/ tổng tiền tour.

+ Trước 04 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 90%/ tổng tiền tour.

+ Trước 03 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 100%/ tổng tiền tour

– Trường hợp ngay sau khi Quý khách mua tour mà muốn chuyển ngày sang một ngày khởi hành khác và có thông báo cho NhaTrangTodayTravel chúng tôi sẽ có trách nhiệm như sau:

+ Cố gắng hết sức để kiểm tra tình trạng dịch vụ và chuyển ngày cho Quý khách hàng, nếu chuyến đi có liên quan đến vé máy bay, khách sạn hoặc những dịch vụ khác thì sẽ chịu phí chuyển theo quy định của những đơn vị này.

+ Trường hợp không còn dịch vụ để chuyển ngày cho Quý khách thì Quý khách phải chịu phạt theo quy định Hủy tour.

– Trường hợp sau khi mua tour Quý khách tự ý hủy chuyến du lịch trong vòng 03 ngày trước khi khởi hành, hủy không báo trước hoặc đến trễ sau giờ khởi hành Quý khách sẽ chịu phạt 100%.

2.2 Đối với tour Ghép đoàn

2.2.1 Hủy vào ngày thường

Trường hợp ngay sau khi đặt tour Quý khách Hủy và thông báo về NhaTrangTodayTravel sẽ theo quy định như sau:

2.2.1.1 Từ 1-3 khách (bao gồm người lớn và trẻ em)

+ Trước 03 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 0%/tổng tiền tour.

+ Trước 02 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 30% tiền tour.

+ Trước 01 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 50% tiền tour.

+ Hủy trước 24h so với ngày đi tour sẽ chịu phạt 100% tiền tour.

2.2.1.2 Từ 4-7 khách (bao gồm người lớn và trẻ em)

+ Trước 05 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 0%/tổng tiền tour.

+ Trước 04 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 20%/tổng tiền tour.

+ Trước 03 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 30%/tổng tiền tour.

+ Trước 02 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 50% tiền tour.

+ Trước 01 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 70% tiền tour.

+ Hủy trước 24h so với ngày đi tour sẽ chịu phạt 100% tiền tour.

2.2.1.3 Từ 8 – 12 khách (bao gồm người lớn và trẻ em)

+ Trước 07 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 0%/tổng tiền tour.

+ Trước 05 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 20%/tổng tiền tour.

+ Trước 04 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 30%/tổng tiền tour.

+ Trước 03 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 40% tiền tour.

+ Trước 02 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 60% tiền tour.

+ Trước 01 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 80% tiền tour.

+ Hủy trước 24h so với ngày đi tour sẽ chịu phạt 100% tiền tour.

2.2.1.4 Từ 13 khách trở lên (bao gồm người lớn và trẻ em)

+ Trước 07 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 0%/tổng tiền tour.

+ Trước 06 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 20%/tổng tiền tour.

+ Trước 05 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 30%/tổng tiền tour.

+ Trước 04 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 40%/tổng tiền tour.

+ Trước 03 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 60% tiền tour.

+ Trước 02 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 70% tiền tour.

+ Trước 01 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 80% tiền tour.

+ Hủy trước 24h so với ngày đi tour sẽ chịu phạt 100% tiền tour.

Trường hợp sau khi mua tour, nếu quý khách tự ý hủy chuyến du lịch trong vòng 24h trước khi khởi hành hoặc đến trễ sau giờ khởi hành thì xem như Quý khách tự Hủy Tour và sẽ chịu phạt 100%.

2.2.2 Đối với ngày Lễ - Tết.

Trường hợp ngay sau khi đặt tour Quý khách Hủy và thông báo về NhaTrangTodayTravel sẽ theo quy định như sau:

+ Trước 10 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 0%/tổng tiền tour.

+ Trước 07 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 20%/tổng tiền tour.

+ Trước 05 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 30%/tổng tiền tour.

+ Trước 04 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 50%/tổng tiền tour.

+ Trước 03 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 70% tiền tour.

+ Trước 02 ngày tính đến ngày đi tour chịu phạt 100% tiền tour.

Trường hợp sau khi mua tour, nếu quý khách tự ý hủy chuyến du lịch trong vòng 24h trước khi khởi hành hoặc đến trễ sau giờ khởi hành thì xem như Quý khách tự Hủy Tour và sẽ chịu phạt 100%.

2.3 Quy định Chuyển Tour

– Trường hợp ngay sau khi Quý khách mua tour mà muốn chuyển ngày sang một ngày khởi hành khác thì NhaTrangToday sẽ cố gắng chuyển cho quý khách. Tuy nhiên có những tour đặc thù không cho chuyển/hủy hoặc phải mất phí chuyển/hủy do quy định của tour đó thì xem như quý khách tự ý Hủy Tour và chịu phạt 100%.

3. THANH TOÁN SAU KHI HỦY TOUR

– Sau khi hủy chuyến du lịch, Quý khách vui lòng đến nhận tiền trong vòng 7 ngày, cung cấp số tài khoản để chúng tôi chuyển khoản, phí chuyển khoản do Quý khách hàng chịu. Chúng tôi chỉ thanh toán trong thời gian nói trên.

4. TRƯỜNG HỢP MUA TOUR TRỰC TUYẾN TẠI HỆ THỐNG WEBSITE CỦA Nhatrangtoday.vn

Việc thanh toán trực tuyến Quý khách hàng Hoàn, Hủy, Đổi tour theo đúng quy định trên. Riêng chi phí chuyển tiền Hủy tour và phí hoàn tiền Quý khách hàng sẽ chịu.

5. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG:

Nếu chương trình du lịch bị hủy bỏ hoặc thay đổi vì một lý do bất khả kháng (thời tiết, tai nạn, thiên tai, chiến tranh…), thì NhaTrangToday Travel sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn các tổn thất đã xảy ra và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tuy nhiên NhaTrangToday có trách nhiệm giúp đỡ bên bị thiệt hại nhằm giảm thiểu các tổn thất gây ra vì lý do bất khả kháng.

Được cập nhật lần cuối vào ngày 21-07-2020.